Lansare proiect C.R.I.S. – CENTRU DE RESURSE INTEGRATE SINOE

Asociația pentru Formare, Educație și Dezvoltare–“EUROFED” în calitate de Beneficiar, în parteneriat cu Asociația “PROGRESSON” (Partener 1), Comuna “Mihai Viteazu” (Partener 2) și Liceul Tehnologic “Mihai Viteazul” (Partener 3) anunță lansarea proiectului C.R.I.S.–CENTRU DE RESURSE INTEGRATE SINOE!, cod SMIS 125272.

OBIECTIVUL GENERAL AL PROIECTULUI îl reprezintă dezvoltarea și înființarea unui Centru de Resurse Integrate în cadrul căruia se vor furniza măsuri/servicii integrate pentru un număr de 310 persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială timp de 36 luni, în vederea reducerii numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitatea marginalizată (non roma) a satului Sinoe, comuna Mihai Viteazu, județul Constanța, zona ITI Delta Dunării.

Principalele rezultate așteptate/finale în urma implementării proiectului sunt:

– reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate (non-roma) din teritoriul ITI Delta Dunării cu 310 persoane din comunitatea marginalizată Sat Sinoe;

– 310 persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitatea marginalizată înscrise în cadrul activităților proiectului;

– creșterea accesului la educație pentru 30 copii preșcolari din comunitatea marginalizată prin înscrierea și participarea în cadrul atelierelor de creație (desen, muzică, dans, limba engleză);

– reducerea abandonului pentru 80 elevi din comunitatea marginalizată din învățământul primar (20 elevi) și secundar inferior (60 elevi) prin înscrierea și participarea în cadrul programului Școală După Școală;

– minim 200 persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitatea marginalizată care vor beneficia de măsuri integrate de ocupare (informare și consiliere profesională – 200 persoane, formare profesională – 196 persoane, evaluarea și certificarea competențelor profesionale dobândite pe alte căi formale – 4 persoane, mediere pe piața muncii – 200 persoane);

– minim 55 persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitatea marginalizată înscrise în grupul țintă al proiectului vor fi angajate la încetarea calității de participant în cadrul proiectului;

– 40 persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitatea marginalizată înscrise în cadrul sesiunilor de formare antreprenorială;

– 40 planuri de afaceri elaborate de participanții la cursurile de formare antreprenorială și înscrise în cadrul concursului de planuri de afaceri;

– 5 planuri de afaceri selectate în cadrul concursului și finanțate cu până la 25.000 Euro, echivalentul în lei;

– 80 persoane din grupul țintă vor beneficia de serviciul socio-medical de terapii specializate de recuperare fizică, psihică și mentală;

– 80 persoane din grupul țintă vor beneficia de serviciul socio-medical de gimnastică și terapii de relaxare;

– 80 persoane din grupul țintă vor beneficia de serviciul socio-medical de informare și consiliere socială și psihologică;

– 930 seturi de analize medicale realizate pentru persoanele înscrise în grupul țintă;

– 310 persoane din comunitatea marginalizată care vor beneficia de servicii de asistență medicală comunitară;

– 310 persoane din grupul țintă vor participa și beneficia de o Campanie de informare, educare și conștientizare cu privire la un stil de viață sănătos și igienic;

– 620 seturi cu materiale de igienă orală și corporală distribuite persoanelor din grupul țintă participante la Campania de informare, educare și conștientizare cu privire la un stil de viață sănătos și igienic;

– 80 de pachete de echipamente electrocasnice pentru încălzirea locuinței, prepararea și păstrarea hranei și pentru igiena corporală (1 sobă de încălzit și/sau 1 frigider și/sau 1 aragaz și/sau 1 mașină de spălat, în funcție de necesitățile fiecărei persoane/gospodării înscrise în grupul țintă al proiectului) distribuite pentru 80 persoane/gospodării înscrise în grupul țintă al proiectului;

– 80 persoane/gospodării înscrise în grupul țintă al proiectului își vor reglementa/dobândii actele de proprietate;

– 50 persoane înscrise în grupul țintă al proiectului își vor reglementa actele de stare civilă și/sau pentru obținerea drepturilor de asistență socială și/sau alte drepturi sociale.

Valoarea totală a proiectului: 13.931.746,64 LEI; Valoarea cofinanțării UE: 13.844.282,01 LEI.

Perioada de implementare a proiectului este de 36 luni, respectiv 17.05.2019 – 16.05.2022.

Proiect cofinanțat din Fondul Social European  prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.

Date de contact: Asociația pentru Formare, Educație și Dezvoltare – “EUROFED”, ww.eurofed.ro.