Acest website foloseste cookie-uri pentru a va oferi o experienta mai placuta de navigare.

Urmareste-ne

CURS EXPERT ACHIZITII PUBLICE

Home CURS EXPERT ACHIZITII PUBLICE

CURS EXPERT ACHIZITII PUBLICE

Denumire curs: EXPERT ACHIZITII PUBLICE

Tipul cursului: Specializare

Cod COR: 214946

Locatie: Bucuresti.

Pentru persoanele care doresc desfasurarea cursului in orice alt oras, putem programa cursul si in alte locatii, pentru minimum 15-20 de persoane. Perioada cursului va fi stabilita ulterior.

CONTEXT

Ocupatia de EXPERT ACHIZITII PUBLICE este necesara pentru aplicarea corespunzatoare a normelor si reglementarilor legale referitoare la elaborarea si derularea procedurilor de achizitii publice, precum si in vederea atribuirii contractelor de achizitie publica si a acordurilor cadru de catre autoritatile contractante (publice si private). Curs organizat de Asociatia EUROFED va ofera atat pregatirea necesara pentru a intelege legislatia nationala din domeniul achizitiilor publice (http://anap.gov.ro/web/legea-nr-982016-privind-achizitiile-publice) cat si prezentarea tuturor implicatiilor pe care aceasta le genereaza in procesul de achizitii publice.

 

Obiectivul cursului: il reprezinta insusirea cunostintelor specifice ocupatiei de EXPERT ACHIZITII PUBLICE si formarii abilitatilor practice de elaborare si derulare a procedurilor de achizitii publice, precum si de atribuire a contractelor de achizitie publica.

DOMESTIC TRAVEL

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit sed do eiusmod.

INTERNATIONAL TRAVEL

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit sed do eiusmod.

CUI SE ADRESEAZA CURSUL?

EXPERT ACHIZITII PUBLICE este un curs general, ce se adreseaza atat Autoritatilor Contractante, cat si Ofertantilor implicati in procedurile de achizitii publice. Pot participa la acest curs cei care sunt “incepatori” in acest domeniu, dar si cei “avansati” care doresc sa fie la curent cu cele mai noi modificari legislative din domeniul achizitiilor publice.

Cursul este adresat absolventilor de studii superioare cu diploma de licenta din orice domeniu si este recomandat pentru:

 • persoanele care lucreaza in domeniul achizitiilor publice, dar care doresc sa se specializeze,
 • persoanele care nu lucreaza in domeniul achizitiilor publice, dar care doresc sa se specializeze si sa urmeze o cariera in domeniul achizitiilor publice,

 • managerii de proiecte si persoanele care lucreaza in proiecte cu finantare nerambursabila, fonduri europene sau nationale,
 • ofertantii de bunuri, lucrari sau servicii, pentru a ramane la curent cu noile modificari legislative.

BENEFICII SI AVANTAJE COMPETITIVE

La finalul cursului participantii vor obtine urmatoarele beneficii:

  • – Veti avea cunostinte actualizate de legislatie in domeniul achizitiilor publice,
  • – Veti sti cum sa identificati activitatile de investitii si achizitii specifice institutiei in care lucrati,
  • – Veti sti sa planificati, sa organizati, sa coordonati si sa evaluati activitatile de achizitii publice,
  • – Veti sti sa elaborati documentatia de specialitate pentru toate fazele procesului de achizitie,
  • – Veti intelege principiile si criteriile care stau la baza atribuirii contractelor de achizitii publice,
  • – Veti afla noutati despre modul de operare a sistemului electronic de achizitii publice,
  • – Veti veti dezvolta abilitatile de negociere in cadrul procedurilor de atribuire,
  • – Veti avea cunostintele si abilitatile necesare pentru a evita conflictele de interese,
  • – Veti sti sa folositi corect terminologia de specialitate,
  • – Veti putea oferi consultanta de specialitate in domeniul achizitiilor publice.
  • De asemea, participantii vor beneficia de un climat de formare placut, cu activitati de invatare in grup si interactiune permanenta.

COMPETENTE OBTINUTE (CONFORM STANDARDULUI OCUPATIONAL):

 • – Comunicarea interpersonala,
 • – Perfectionarea pregatirii profesionale,
 • – Negocierea in cadrul procedurilor de atribuire,
 • – Elaborarea documentelor de specialitate,
 • – Analizarea legislatiei aplicabile specific,
 • – Acordarea consultantei de specialitate,
 • – Planificarea achizitiilor publice,
 • – Derularea procedurilor de atribuire,
 • – Finalizarea procedurilor de atribuire.

TEMATICA

 • – Noul sistem al Achizitiilor Publice in Romania: componenta institutionala (MFP/ANAP, CNsC, sEAP) si componenta legislativa, in conformitate cu Directivele europene 2014:
  1. Directiva 2014/23/UE a Parlamentului European si a Consiliului 2014 privind atribuirea contractelor de concesiune (NOU)
  2. Directiva 2014/24/UE a Parlamentului European si a Consiliului privind achizitiile publice (abrogat Directiva 18)
  3. Directiva 2014/25/UE a Parlamentului European si a Consiliului privind achizitiile in sectoarele apei, energiei, transporturilor si serviciilor postale (abrogat Directiva 17) Noul sistem al achizitiilor publice in Romania: componenta institutionala (MFP/ANAP, CNsC, sEAP) si componenta legislativa, in conformitate cu Directivele
 • – Legislatia specifica in vigoare in domeniul achizitiilor publice, transpusa din Directivele Europene 2004: OUG 34/2006, HG 925/2006, HG 1660/2006 ABROGAtA
 • – strategia nationala in domeniul achizitiilor publice (HG 901/2015)
 • – Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice (clasice) – M.Of. nr. 390/2016;
 • – Legea nr. 99/2016 privind achizitiile sectoriale – M.Of. nr. 391/2016;
 • – Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări si concesiunile de servicii – M.Of. nr. 392/2016;
 • – Legea nr. 101/2016 privind remediile si căile de atac in materie de atribuire a contractelor de achizitie publică, a contractelor sectoriale si a contractelor de concesiune de lucrări si concesiune de servicii, precum si pentru organizarea si functionarea Consiliului National de solutionare a Contestatiilor – M.Of. nr. 393/2016.
 • – Principiile care stau la baza atribuirii contractelor de achizitie publică si a organizării concursurilor de solutii
 • – Noile praguri valorice valabile pentru proceduri si pentru achizitia directa
 • – Modalitătile de aplicare a procedurii simplificateCompartimentul intern specializat in domeniul achizitiilor publice.
 • – Planificarea si pregătirea realizării achizitiei publice
 • – Modul de calcul al valorii estimate a achizitiei
 • – Reguli de evitare a conflictului de interese
 • – Evaluarea ex-ante a documentatiei de atribuire
 • – Procedurile de atribuire reglementate de lege, aplicabile pentru atribuirea contractelor de achizitie publică/acordurilor-cadru sau organizarea concursurilor de solutii cu o valoare estimată mai mare decât pragurile mentionate in lege: a) licitatia deschisă; b) licitatia restrânsă; c) negocierea competitivă; d) dialogul competitiv; e) parteneriatul pentru inovare; f) negocierea fără publicare prealabilă; g) concursul de solutii; h) procedura de atribuire aplicabilă in cazul serviciilor sociale si al altor servicii specifice i) procedura simplificata.
 • – instrumente si tehnici specifice de atribuire a contracteor de AP : acordul cadru, sistemul dinamic de achizitii, licitatia electronica
 • – Flexibilizarea legislatiei
 • – Activitati de achizitie centralizata
 • – Exceptarea obligatiei declararii subcontractantilor la sub 5% din valoarea ofertata
 • – Plati directe catre subcontractantii declarati
 • – Achizitii publice electronice (100%) obligatoriu pt.unitatile centralizate- aprilie 2017 si oct.2018 pt. celelalte
 • – Consultarea preliminara a pietei
 • – Impartirea pe loturi
 • – Reguli de publicitate si transparentă
 • – Criterii de calificare si selectie
 • – Criterii de atribuire: a) pretul cel mai scăzut; b) costul cel mai scăzut; c) cel mai bun raport calitate-pret d) cel mai bun raport calitate-cost
 • – Documentul unic de achizitie european (DEAU). E-Certis
 • – Liste oficiale ale operatorilor economici agreati si certificarea de către organisme de drept public sau privat
 • – Atribuirea contractelor de achizitie publică si incheirea acordurilor-cadru
 • – Finalizarea procedurii de atribuire; informarea candidatilor/ofertantilor
 • – Executarea contractului de achizitie publică/acordului-cadru.

RECUNOASTERE DIPLOMA ABSOLVIRE:

Cursul se finalizeaza cu examen de absolvire, in urma caruia participantii obtin certificatul de absolvire in ocupatia de Expert Achizitii Publice, recunoscut de catre Ministerul Muncii si Justitiei Sociale si de catre Ministerul Educatiei Nationale. Certificatul de absolvire este recunoscut atat la nivel national, cat si in statele membre ale Uniunii Europene, prin apostila.

PRET

Taxa de participare: 500 lei.

Pentru grup de 5 persoane inscrise la curs se ofera un loc GRATUIT (4 + 1 GRATIS).

 

Taxa de participare include:

  • – eliberarea certificatului de absolvire acreditat ANC;
  • – supliment descriptiv la certificatul de absolvire;
  • – materialele necesare formarii: foi, instrumente de scris, suport curs, etc;
  • – instruirea teoretica si practica;
  • – un curs interactiv (tiparit/format electronic), bazat pe metode inovatoare si eficiente de invatare;
  • – asigurarea locatiei cursului;
  • – onorariile trainerilor si evaluatorilor;
  • – taxa de examinare si eliberarea certificatelor de absolvire ANC;
  • – coffee break.

Conditii de acces: studii superioare absolvite cu diploma de licenta/master/doctorat.

DOCUMENTE NECESARE PENTRU INSCRIERE

  • – Formular de inscriere. Se va competa si se va transmite in momentul inscrierii pe mail scanat;
  • – Copie diploma licenta/master/doctorat semnata de cursant. Se va prezenta in prima zi de curs;
  • – Copie certificat nastere semnata de cursant. Se va prezenta in prima zi de curs;
  • – Copie carte identitate semnata de cursant. Se va prezenta in prima zi de curs;
  • – Copie certificat de casatorie semnata de cursant (daca numele este schimbat dupa casatorie). Se va prezenta in prima zi de curs;
  • – Cerere inscriere examen. Se va completa si se va transmite inainte de data examenului.

Contact rapid

Apeleaza la noi

Aveti nevoie de informatii suplimentare? Nu ezitati sa ne contactati.

eurofed@eurofed.ro
0728.151.165

Download

Company White Paper
1.30 MB

Company Media Kit
1.22 MB