Proiect: PRACTIC – PROGRAM DE STAGII DE PRACTICA PENTRU ELEVII DIN ITI DELTA DUNARII!
Finantator: Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Capital Uman 2014-2020
Stare: In derulare
Durata: 24 luni, in perioada 13.08.2020 – 12.08.2022
Cod proiect: 135084

Rezumat:

OBIECTIVUL GENERAL al proiectului il reprezinta asigurarea unei rate crescute de participare a 102 de elevi din teritoriul ITI Delta Dunaii la programe de invatare la locul de munca pe o perioada de 24 de luni, cu accent pe sectoarele economice cu potential competitiv identificate conform SNC si din domeniile de specializare inteligenta conform SNCDI.

GRUPUL TINTA

Grupul Tinta este format din 102 elevi cu domiciliul in teritoriul ITI Delta Dunarii, cuprinsi in invatamantul profesional si/sau liceal din Liceul Tehnologic „ANGHEL SALIGNY” Tulcea, la specializarile/profilele din domeniile/sectoarele economice cu potential competitiv identificate conform SNC si din domeniile de specializare inteligenta conform SNCDI, cuprinse in programa scoalara a unitatii de invatamant din teritoriul ITI Delta Dunarii, care se incadreaza in categoria de grup tinta eligibil “Elevi (ISCED 2 – 3, nivel de calificare 3 -4)” prevazuta de Ghidul Solicitantului Conditii Specifice.

PARTENERII

  • Lider – ASOCIATIA KOFOED’S SCHOOL ROMANIA,
  • Partener 1 – PATRONATUL INTREPRINDERILOR MICI SI MIJLOCII TULCEA,
  • Partener 2 – ASOCIATIA PENTRU FORMARE, EDUCATIE SI DEZVOLTARE EUROFED.

REZULTATELE PROIECTULUI

Principalele rezultate asteptate/finale in urma implementarii proiectului sunt:

– 102 elevi selectati si identificati.

– 102 elevi implicati in stagii de practica.

– 102 elevi consiliati si informati.

– 110 brosuri de informare si consiliere elaborate si diseminate.

– 5 workshop-uri motivationale pe teme privind cariera profesionala organizate.

– minim 18 conventii de practica semnate (minim 20% cod CAEN anexa 5 si/sau anexa 5bis). – campanie de informare coordonata prin organizarea a 20 de sesiuni de informare.

– 102 elevi implicati in firme de exercitiu, infiintare si dezvoltare firme de exercitiu.

– 8 targuri firme de exercitiu organizate.

– 12 concursuri pe meserii organizate.

– Cresterea ratei de participare a elevilor din invatamantul secundar si tertiar non-universitar (ISCED 2 – 4 nivel de calificare 3 – 5) la programe de invatare la locul de munca, cu accent pe sectoarele economice cu potential competitiv identificate conform SNC si din domeniile de specializare inteligenta conform SNCDI, prin 102 elevi de liceu care vor beneficia de sprijin prin intermediul proiectului; 77 elevi certificati, 22 elevi care isi gasesc un loc de munca, 11 elevi urmeaza studii/cursuri de formare la incetarea calitatii de participant.

LINK WEBSITE PROIECT: www.proiectpractic.ro