Proiect: FORMINOV: IMBUNATATIREA NIVELULUI DE CALIFICARE PENTRU ANGAJATII DIN TERITORIUL ITI DELTA DUNARII!
Finantator: Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Capital Uman 2014-2020
Stare: In derulare
Durata: 18 luni, in perioada 17.05.2019 – 16.05.2022
Cod proiect: 127851

Rezumat:

Obiectivul general al proiectului il reprezinta imbunatatirea nivelului de cunostinte, competente si aptitudini in cadrul intreprinderilor din zona ITI Delta Dunarii care-si desfasoara activitatea principala sau secundara intr-unul din sectoarele economice cu potential competitiv identificate conform SNC si in domeniile de specializare inteligenta conform SNCDI sau care intentioneaza sa-si adapteze activitatea principala sau secundara la cel putin unul dintre aceste sectoare economice sau unul dintre domeniile de specializare inteligenta, prin derularea unei campanii de constientizare a angajatorilor din zona ITI Delta Dunarii cu privire la importanta si necesitatea participarii angajatilor la programe de formare continua, prin furnizarea de servicii de formare profesionala si de evaluare si certificare a competentelor dobandite in sistem non-formal si informal pentru 326 de angajati, precum si prin acordarea de sprijin acestor intreprinderi pentru elaborarea si introducerea unor programe de invatare la locul de munca.

GRUPUL TINTA

Grupul tinta al proiectului este format din 326 angajati din teritoriul ITI Delta Dunarii ce provin din intreprinderi care-si desfasoara activitatea principala sau secundara intr-unul din sectoarele economice cu potential competitiv identificate conform SNC si in domeniile de specializare inteligenta conform SNCDI sau din intreprinderi care intentioneaza sa-si adapteze activitatea principala sau secundara la cel putin unul dintre aceste sectoare economice sau unul dintre domeniile de specializare inteligenta, din care minim 10%, respectiv 37 angajati, vor fi angajati varstnici cu varsta inte 55-64 de ani.

PARTENERII

  • Lider – PATRONATUL INTREPRINDERILOR MICI SI MIJLOCII TULCEA,
  • Partener 1 – ASOCIATIA ,,PROGRESSON”,
  • Partener 2 – ASOCIATIA PENTRU FORMARE, EDUCATIE SI DEZVOLTARE EUROFED,
  • Partener 3 – AGRO LINE CONSULTING SRL.

REZULTATELE PROIECTULUI

Principalele rezultate asteptate/finale in urma implementarii proiectului sunt:

– minim 570 persoane participante in cadrul celor 38 evenimente de informare si inscrise in baza de date,

– o baza de date cu minim 570 persoane interesate de activitatile proiectului intocmita,

– minim 570 dosare aferente persoanelor interesate intocmite,

– 326 persoane inscrise in cadrul activitatilor proiectului.

– o campanie de constientizare on-line a angajatorilor din teritoriul ITI Delta Dunarii realizata.

– minim 15 evenimente de informare si constientizare a angajatorilor din ITI Delta Dunarii organizate si desfasurate,

– minim 150 reprezentanti ai angajatorilor din ITI Delta Dunarii participanti in cadrul evenimentelor de informare si constientizare,

– cursuri autorizate,

– suporturi de curs elaborare/adaptare/personalizate la specificul si nevoile grupului tinta,

– alte materiale de invatare realizate: prezentari power-point, fise lucru, planse, chestionare, subiecte evaluare finala, chestionare feedback, etc,

– 22 sesiuni/grupe de formare de tip calificare organizate,

– 308 de participanti inscrisi in cadrul sesiunilor de formare,

– 308 pachete/seturi rechizite distribuite,

– 308 uniforme de lucru pentru activitatile practice acordate,

– 308 chestionare de feedback completate de participanti,

– 22 comisii de evaluare numite,

– 22 sesiuni de evaluare organizate si realizate,

– minim 295 certificate de calificare scrise si eliberate,

– minim 295 diplome de participarea scrise si eliberate.

– 18 membrii din GT al proiectului inscrisi pentru evaluarea si certificarea compententelor profesionale dobandite de pe alte cai decat cele formale,

– minim 17 persoane din GT certificate,

– minim 17 certificate de calificare/absolvire obtinute,

– minim 17 diplome de participare scrise si eliberat.

– Numar crescut de angajati ale caror cunostinte/competente/aptitudini s-au imbunatatit in domeniile aferente sectoarelor economice/domeniilor identificate conform SNC si SNCDI.

– minim 10 evenimente suport care sa ajute si sa motiveze angajatorii in elaborarea si introducerea de noi programe de invatare la locul de munca organizate si realizate,

– minim 100 persoane/delegati ai anagajatorilor/IMM-urilor din teritoriul ITI Delta Dunarii participanti in cadrul evenimentelor suport organizate in cadrul proiectului,

– minim 100 Ghiduri de elaborare si introducere a unor programe de invatare la locul de munca diseminate/distribuite in cadrul evenimentelor suport,

– minim 100 Toolkit-uri de bune practici aferent sectoarelor economice cu potential competitiv pentru introducerea si derularea de noi programe de invatare la locul de munca diseminate/distribuite in cadrul evenimentelor suport,

– minim 3 angajatori/IMM-uri care introduc programe de invatare la locul de munca la 6 luni dupa finalizarea sprijinului.

LINK WEBSITE PROIECT: www.forminov.ro